Stageovereenkomst: waar moet je rekening mee houden?

1 juli 2019

**De wet stelt geen verplichtingen aan de stageovereenkomst. U mag in principe zelf bepalen wat u met de stagiair afspreekt over zaken als stagevergoeding en vakantiedagen. Júist omdat u niet op de wet kan terugvallen, doet u er verstandig aan om afspraken vast te leggen in een stageovereenkomst.

Het verdient aanbeveling om in de stageovereenkomst in ieder geval de volgende punten op te nemen:

– Begin- en einddatum van de stage

– Aantal stage-uren per week

– Werktijden

– Stage- en/of onkostenvergoeding

– Vakantiedagen

– Procedure bij ziekte

– Geheimhoudingsbeding

– Regeling omtrent intellectuele eigendomsrechten

Met de stageovereenkomst voorkomt u onduidelijkheid over de afspraken die u met de stagiair maakt. Ook is het belangrijk dat uit de stageovereenkomst (en tevens de uitvoering daarvan) blijkt dat het gaat om een stage en niet om een dienstverband. Wanneer de stageovereenkomst kwalificeerbaar is als arbeidsovereenkomst – en er is dus geen sprake is van een stage maar van een dienstverband – is daarmee automatisch ook de zeer uitgebreide rechtsbescherming op de overeenkomst van toepassing en moeten sociale premies worden afgedragen. De stagiair geniet dan onder meer ontslagbescherming en u moet loon doorbetalen bij ziekte. Let op: in de praktijk wordt niet alleen gekeken naar wat u bent overeengekomen, maar ook naar de uitvoering van de overeenkomst.

Vergeet overigens niet dat voor stagiair(e)s sommige arbeidsrechtelijke beschermingsregels ook gelden. De toepasselijke regels zien met name op de arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en op gelijke behandeling.

Er is sprake van een zuivere stageovereenkomst wanneer het doel van de overeenkomst het opdoen van praktijkervaring is, als onderdeel van een opleiding. Voor deze zuivere stageovereenkomst kunt u een onkostenvergoeding uitkeren.

Blog / Tips / Stageovereenkomst: waar moet je rekening mee houden?