Data-uitwisselingsovereenkomst

Of neem een abonnementVanaf 5 contracten per jaar

Wanneer een partij verwerkte persoonsgegevens deelt met een andere partij en deze beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, dient er een data-uitwisselingsovereenkomst gesloten te worden voor de over te dragen persoonsgegevens. Met deze overeenkomst leggen beide partijen vast welke persoonsgegevens uitgewisseld worden, voor welk doel, welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden, wat de duur van de overeenkomst is en of er een vergoeding aan verbonden is.